Drivstoffpriser

Veiledende priser i privatmarkedet på bemannede stasjoner uten transportpåslag og rabatter hos Circle K. Prisene vil være gjeldende fra kl. 10 på aktuell dato hvis ikke annet fremgår. Pumpepriser vil ofte kunne avvike fra veiledende priser.

KvalitetPris inkl. mva.EndringGjeldende fra
10.00 kr-0.2 krtrendlines12.01.2018
10.00 kr-0.2 krtrendlines12.01.2018
Veiledende priser til bedriftsmarkedet

Automatstasjoner

Veiledende drivstoffpriser på automatstasjoner

KvalitetPris inkl. mva.EndringGjeldende fra
10.00 kr-0.2 krtrendlines12.01.2018
10.00 kr-0.2 krtrendlines12.01.2018